Du visar för närvarande Calima på Teneriffa
Calima på teneriffa disig luft

Calima på Teneriffa

Calima på teneriffa disig luft

Vad är Calima?

Calima är ett väderfenomen som uppstår i Saharaöknen i Afrika. För att en Calima ska kunna bildas måste det finnas ett högtryck över Nordafrika samtidigt som en kallfront passerar någonstans runtom högtrycket. Kallfronten drar då med sig högtrycket och med vindarna följer både värme och ökendamm. Så om en kallfront passerar väster eller norr om Teneriffa vilket är vanligt förekommande så dras Caliman ut över Atlanten och lägger sig över Teneriffa och Kanarieöarna.

Vad händer vid Calima?

När det är Calima på Teneriffa så fylls luften av dammkorn vilket gör att det blir mycket disigt med dålig sikt och dålig luft ända ner till marknivå. Diset gör att solen får svårt att tränga igenom och i kombination med den extra varma luften så uppfattas det som att det ligger ett ”lock” över himlen med dålig luft som påföljd, vilket drabbar astmatiker i synnerhet men även personer utan besvär brukar kunna känna av en torrhet i hals och svalg.

Dammkornen kan variera i mängd, storlek och färg där himlen kan färgas grå, gul, eller i olika röda nyanser, beroende på var i Sahara Caliman uppstår. Detta gör att den en Caliman inte liknar den andra.

En Calima lämnar ofta spår efter sig när dammkornen lägger sig som ett tunt lager på marknivå.

Calima på Teneriffa karta

När och hur ofta blir det Calima på Teneriffa

Calima inträffar vanligtvis flera gånger om året och som oftast vintertid, men det är inte ovanligt med Calima under sommartid.

Detta visste du inte om Calima

Vanligtvis så inträffar Calima runt om Saharaöknen, men det har hänt att dammkornen har färdats hela vägen över Atlanten och landat i Karibien och Nordamerika. Det är heller inte ovanligt att en Calima färdas norrut och häromåret gick det att registrera en Calima över södra Sverige, om än en mycket försvagad sådan – så håll utsikt på väderrapporterna framöver när det sägs att det drar upp varma vindar från Spanien och Nordafrika.

När inträffar nästa Calima på Teneriffa?

Håll dig uppdaterad genom Teneriffaportalens vädersida som du hittar här.