Du visar för närvarande Radio Averroes – en spansk/svensk webbradiokanal
Radio Averroes

Radio Averroes – en spansk/svensk webbradiokanal

Radio Averroes är en spansk/svensk webbradiokanal som drivs ideellt av Einar och Pia.

När du lyssnar på Radio Averroes skall du få en avkopplande underhållning med mycket musik, information men också få tänka till lite, kort sagt att du hittar din hängmatta för radiolyssnande.

Radio Averroes är en internetbaserad radio vilket innebär att du skall kunna lyssna på oss oaktat vilken teknisk plattform du har.

Du skall känna dig mycket välkommen till att lyssa och det kommer inte att bli en enkelriktad kanal utan skall dynamiskt och efter bästa förmåga spegla det som händer både musikaliskt och i samhället.

Radio Averroes hemsida
http://www.radioa.es