Calima på Teneriffa och Kanarieöarna den 23 februari 2020

Bilden är hämtad från en av NASA:s satelliter där det tydligt framgår att Teneriffas östra och södra delar drabbats hårdast och än värre på Gran Canaria.